Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄9, Παλλήνη  6944867715

 • AQUASCIENCE – Σύμβουλοι Γεωλόγοι
  AQUASCIENCE – Σύμβουλοι Γεωλόγοι

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης ιδιωτικών και δημόσιων έργων

 • Γεωτεχνική Έρευνα
  Γεωτεχνική Έρευνα

  Πρωταρχικός στόχος της AQUASCIENCE είναι η παροχή ολοκληρωμένων εργασιών

   

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  Περιβαλλοντικές Μελέτες

  Η διασφάλιση της ποιότητας μιας εταιρείας είναι το Α και το Ω στις συνεργασίες μας

   

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Πολυετής εμπειρία, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, άρτιος εξοπλισμός ιδιόκτητος

   

 • Αδειοδοτήσεις
  Αδειοδοτήσεις

  Ιδιωτικά & Δημόσια Έργα, Μελέτες, Κατασκευές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

   

 • AQUASCIENCE – Σύμβουλοι Γεωλόγοι
  AQUASCIENCE – Σύμβουλοι Γεωλόγοι

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης ιδιωτικών και δημόσιων έργων

   

 • Γεωτεχνική Έρευνα
  Γεωτεχνική Έρευνα

  Πρωταρχικός στόχος της AQUASCIENCE είναι η παροχή ολοκληρωμένων εργασιών

   

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  Περιβαλλοντικές Μελέτες

  Η διασφάλιση της ποιότητας μιας εταιρείας είναι το Α και το Ω στις συνεργασίες μας

   

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Πολυετής εμπειρία, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, άρτιος εξοπλισμός ιδιόκτητος

   

 • Αδειοδοτήσεις
  Αδειοδοτήσεις

  Ιδιωτικά & Δημόσια Έργα, Μελέτες, Κατασκευές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

   

Aquascience

Εκπόνηση γεωλογικών μελετών

Στόχος της Aquascience είναι να εξελιχθεί και να ισχυροποιήσει την θέση της στην εγχώρια αγορά. με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις επιτυγχάνεται η απόλυτη και χωρίς συμβιβασμούς ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών της.

Υπηρεσίες

 
Η ομάδα της Aquascience συγκεντρώνοντας γνώσεις και εμπειρία άνω των 15 ετών, παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών, κατασκευής και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες συμβούλου επενδυτικών προγραμμάτων, σε θέματα σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων.
 

Γιατί εμάς;

 

Πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση
 
Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
 
Πλήρης εξοπλισμός παιδίου και γραφείου
 
Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας
 

AquaScience Consulting Geologists

Aqua Science consulting Geologists Facebook Aqua Science consulting Geologists Linkedin AquaScience Youtube channel