Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄9, Παλλήνη  6944867715

Γεωτεχνική Έρευνα

Γεωτεχνική Μελέτη & Έρευνα

Η πολύχρονη εμπειρία και ο άρτιος εξοπλισμός των μόνιμων συνεργατών μας αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη σωστή κατασκευή και ολοκλήρωση οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή μελέτης (οδοποιία, μελέτες φραγμάτων κλπ), είτε σαν μέρος κάποιας γεωτεχνικής μελέτης, είτε και ανεξάρτητα.

Μία ολοκληρωμένη γεωτεχνική έρευνα πεδίου περιλαμβάνει τρία διακριτά, αλλά εξίσου σημαντικά στάδια:

  • τον προσεκτικό προγραμματισμό της (θέση γεωτρήσεων, βάθος, δοκιμές πεδίου κλπ) έτσι ώστε να αποφέρει τα απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου δεδομένα,
  • τη συνεχή επί τόπου επίβλεψή της από τον αρμόδιο επιστήμονα με σκοπό την λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων και ποιοτικότερων δεδομένων και την προσαρμογή του ερευνητικού προγράμματος στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την πρόοδο των εργασιών,
  • την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν, τη σωστή παρουσίασή τους και τη διατύπωση προτάσεων για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου

AquaScience Consulting Geologists

Aqua Science consulting Geologists Facebook Aqua Science consulting Geologists Linkedin AquaScience Youtube channel