Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄9, Παλλήνη  6944867715

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος, η AquaScience Consulting δραστηριοποιείται έντονα και στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κύριος τομέας απασχόλησης είναι η μελέτη και η κατασκευή γεωθερμικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας υπό την πλήρη εφαρμογή των προδιαγραφών που επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο.

Τέσσερις λόγοι χρήσης γεωθερμικής ενέργειας:

  • Οικολογική λειτουργία – Πράσινη ανάπτυξη
  • Δυνατότητα Επιδότησης
  • Οικονομική λειτουργία και γρήγορος χρόνος απόσβεσης
  • Πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας

AquaScience Consulting Geologists

Aqua Science consulting Geologists Facebook Aqua Science consulting Geologists Linkedin AquaScience Youtube channel