Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄9, Παλλήνη  6944867715

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

AquaScience Consulting Geologists

Aqua Science consulting Geologists Facebook Aqua Science consulting Geologists Linkedin AquaScience Youtube channel