Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄9, Παλλήνη  6944867715

Εκπόνηση Γεωλογικών Μελετών - Έργων

Η AQUASCIENCE EE από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες της με απόλυτη επιτυχία στο χώρο των Γεωεπιστημών. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα έργα δημόσια και ιδιωτικά.

 • Ελληνική Εταιρεία Γρανιτών: Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη για έγκριση άδειας χρήσης νερού γεώτρησης
 • Λατομεία Μαρμάρου Διονύσου – Πεντέλης Α.Ε.Β.Ε.: Κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου (3D) λατομείου στη θέση «Βώλακα» Δράμας
 • Δήμος Μυκόνου: Γεωλογική μελέτη διεύρυνσης ευστάθειας βορείου πρανούς του Χ.Υ.Τ.Α. Μυκόνου στη θέση «Φτελιά – Σκυλάμπελα»
 • Δήμος Δαύλειας: Γεωλογική Μελέτη για έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδροληψιών για ύδρευση.
 • Δήμος Μαραθώνος: Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης
 • Elval Colour Α.Ε.: Γεωλογική – Υδρογεωλογική Μελέτη για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρηση) και έγκριση άδειας χρήσης νερού
 • Εmkat Α.Ε.: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης γεώτρησης
 • Sport's House Α.Β.Ε.Ε.Ε.Α.: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης υδροληψίας
 • Δήμος Ελληνικού: Διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβλήματος υποβιβασμού της στάθμης των φρεάτων από εκτεταμένες αντλήσεις σε περιπτώσεις βαθιών θεμελιώσεων στην ευρύτερη περιοχή Κηπούπολη Ελληνικού Αττικής.
 • Kenfood Τροφογνωσία Α.Β.Ε.Ε.: Τεχνική Έκθεση αναθεώρησης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων
 • Τηνιακοί Αμπελώνες Α.Ε.: Υδρογεωλογική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκτέλεσης νέου έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρηση)
 • Δήμος Λυκόβρυσης: Υδρογεωλογική Μελέτη αναγνώρισης των υδρογεωλογικών συνθηκών για την έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενων υδροληψιών
 • Μονοστυρ Α.Β.Ε.Ε.: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου έργου της εταιρείας
 • Club Mediterranee Hellas S.A.: Γεωλογική Τεχνική Έκθεση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού γεώτρησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις του Club
 • Ιεράς Συνοδικής Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής Κερατέας: Υδρογεωλογική Μελέτη προσδιορισμού των υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής για τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης ανόρυξης υδρογεώτρησης
 • Γεωφυσικες Έρευνες: Γεωλογική – Γεωφυσική µελέτη µε τη µέθοδο των γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων για τον προσδιορισµό καρστικών δοµών στην ευρύτερη περιοχή Κάστρου Βοιωτίας

AquaScience Consulting Geologists

Aqua Science consulting Geologists Facebook Aqua Science consulting Geologists Linkedin AquaScience Youtube channel